travel Nepal en de met haar samenwerkende partijen hebben en houden alle rechten op teksten, foto’s en merken op deze website. Het downloaden en printen voor eigen gebruik is toegestaan. Het is niet toegestaan om, zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van travel Nepal, inhoud van deze website over te nemen, te vermenigvuldigen of op welke wijze dan ook te distribueren of openbaar te maken.

De gebruikte foto’s en afbeeldingen zijn eigendom van travel Nepal, klanten van travel Nepal of licensed by Ingram Image. Het is niet toegestaan om, zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van travel Nepal deze over te nemen, te vermenigvuldigen of op welke wijze dan ook te distribueren of openbaar te maken.