travel Nepal en de met haar samenwerkende partijen hebben en houden alle rechten op teksten, foto’s en merken op deze website. Het downloaden en printen voor eigen gebruik is toegestaan. Het is niet toegestaan om, zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van travel Nepal, inhoud van deze website over te nemen, te vermenigvuldigen of op welke wijze dan ook te distribueren of openbaar te maken.

De gebruikte foto’s en afbeeldingen zijn eigendom van travel Nepal, klanten van travel Nepal of licensed by Ingram Image. Het is niet toegestaan om, zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van travel Nepal deze over te nemen, te vermenigvuldigen of op welke wijze dan ook te distribueren of openbaar te maken.


travel Nepal and its partners have and keep all rights to texts, pictures and brands on this website. Downloading and printing for personal use is allowed. It is not permitted, without the express written permission of travel Nepal, to take over, multiply or in any way distribute or publish the content of this website.

The photos and images used are owned by travel Nepal, customers of travel Nepal or licensed by Ingram Image. It is not permitted, without the express written permission of travel Nepal to copy, reproduce or in any way distribute or publish.