Bericht van Arzoo uit Nepal
travel Nepal in Oost Nepal

Nepal zit op dit moment in een volledige lockdown als gevolg van de corona-uitbraak. Op dit moment duurt de lockdown tot 18 mei aanstaande. Alleen voor een boodschap bij de dichtstbijzijnde winkel mag je ‘s ochtends tussen 6.00 en 10.00 uur je huis verlaten. Onze vertegenwoordiger Arzoo zit op dit moment ook thuis. Het kantoor in Nepal is gesloten. Zij is het aanspreekpunt voor alle reizigers van travel Nepal die in Nepal op reis zijn. We hebben haar gevraagd om haar ervaringen over de lockdown en de huidige situatie in Nepal te delen.

Nederlandse versie

Lock down moment in Nepal arisen by corona

Lege straat in Kathmandu tijdens de lockdownLife was normal and moving at its normal pace. We all were busy with our usual works until the Global pandemic COVID-19 occurred. At my office, we were preparing for the tourist season where the tourist inflow and movement is higher than any other time of the year. The airlines, tour operators, hotels, Trekking and tour guides were hopeful and excited to welcome the spring season for tourists. However, all these expectation and hope were shattered with the sudden outbreak of Corona which was later declared as Global health crises by WHO.

It was around at the end of January when we realized the occurrence and spread of this virus can have a majoreffect on tourism business. Tourism is one of the major sources of economic growth when it is about Nepal. On 23rd march, Nepal Government officially declared the strict lock down to be followed throughout the country in order to minimize the risk of COVID- 19 spread and to ensure the safety of Nepali Citizen. We Nepalese consider our self lucky that until now there are zero deaths inside the country and the positive cases are found to be only 16 (status 16 April) in number and all of these affected people are in recovery phase.

Nepalese maaltijdenWhen it comes to my everyday routine since the 23rd of March, I try to keep myself as much positive as possible. It’s good to see people who have not got into panic and anxiety. When i see my friends and relative on social media like facebook, instagram posting pictures of family get together,¬†cooking, work¬†out, gardening and connecting through video call from home with the family member staying far away during these lock down period. It seems people of middle, upper middle class and rich are still happy living at their homes with¬†family.However, it feels sad that labor and those Nepalese whose income¬†is based on daily wages are having very tough times while dealing with economic crisis brought my shutdown of industries, construction work etc. The government relief fund has not reached to each of these needy people. The source of such news are television and online platform which makes me really very sad. I consider myself lucky enough to have 3 meals a¬†day, to cook the food of my choice, read books and stories that I was planning for a long before but was unable to start due to other responsibilities and lack of time.

As we all are supposed to follow the strict self quarantine¬†rules, I Stapel leesboekenused to start my day bit late as my office is closed until the further notice so it isn’t necessary for me to rush or hurry. I believe during¬†this period almost all the days are similar inside the same house on day to day basis. The one thing that¬†I have learned during this time of my life is cooking (basically Nepali food). I had very little confidence while cooking and¬†had very few ideas but these free days have given me an opportunity to test my limit and develop my cooking skill. I stay with my small family consisting of my father, mother and small¬†brother.¬†In my opinion, this is an ideal time to reconnect with your family members. In my case,¬†I realized i was not paying much attention to it and the family touch was missing in my life. Gradually¬†I felt, in order to make your day fruitful and productive, we need to organize how we are going to spend the days. I begin my day with meditation and stretching my body through¬†yoga. I also make sure I am drinking adequate water during the day time. I had some books that I bought to read many months ago and this is the best time one can ever have to read the books of your choice. I am enjoying book reading a lot and will definitely continue it.

Its a sad situation for all of¬†us, as the whole world is facing tragedy of loosing their loved ones. However, we should not let these moments weaken our¬†mindset, rather we should try to remain positive, spread love and happiness to those around us. Let’s show sympathy towards¬†the people who have loosed their near and dear ones as a result of COVID-19 and may the souls of died ones rest in peace.

 

Peace and Love,
Arzoo

 


Lockdown Nepal ontstaan door het coronavirus

Het leven was normaal en alles ging in een normaal tempo. We waren bezig met onze gebruikelijke werkzaamheden, todat de wereldwijde pandemie COVID-19 zich voordeed. Op mijn kantoor waren we ons aan het voorbereiden op de start van het nieuwe toeristenseizoen. De luchtvaartmaatschappijen, reisorganisaties, hotels en gidsen waren hoopvol en enthousiast om in het voorjaarseizoen de toeristen te verwelkomen. Al deze verwachtingen en hoop werden aan diggelen geslagen door de plotselinge uitbraak van corona, die later door de WHO werd uitgeroepen tot een wereldwijde gezondheidscrisis.

Het was eind januari toen we ons realiseerden dat het voorkomen en de verspreiding van dit virus een groot effect kan hebben op het toerisme. Toerisme is een van de belangrijkste bronnen van economische groei als het om Nepal gaat. Op 23 maart verklaarde de Nepalese regering officieel dat het Nepal op slot moest, om het risico op verspreiding van COVID- 19 te minimaliseren en de veiligheid van de Nepalese burger te garanderen. Wij Nepalezen vinden het een geluk voor onszelf dat er tot nu toe geen doden zijn gevallen in het land en dat de positieve gevallen slechts 16 (status 16 April) in aantal zijn en dat al deze getroffen mensen zich in de herstelfase bevinden.

Als het gaat om mijn dagelijkse routine sinds 23 maart, probeer ik zoveel mogelijk positief te blijven. Het is goed om te zien dat mensen niet in paniek zijn geraakt of angstig zijn geworden. Via Facebook en Instagram zie ik foto’s van vrienden en familie, die koken, sporten, tuinieren en door middel van een videogesprek contact leggen met een familielid dat verder weg woont. En door de lockdown niet bij elkaar kunnen komen. Het lijkt erop dat mensen uit de middenklasse, de hogere middenklasse en de rijken nog steeds gelukkig leven in hun huis. Het is echter triest om te zien dat de arbeiders en de Nepalezen waarvan het inkomen is gebaseerd op dagloon, het erg moeilijk hebben in deze periode. Het noodfonds van de overheid bereikt niet iedereen. Dit maakt mij heel erg verdrietig. Ik beschouw mijzelf als gelukkig om drie maaltijden per dag te hebben, te kunnen koken wat ik wil en boeken te lezen die ik al wilde lezen. Maar er niet aan toe kwam, door andere bezigheden en tijdsgebrek.

Van ons allemaal wordt verwacht dat we de zelfquarantaine regels volgen. Het kantoor is tot nader order gesloten. Daarom begint mijn dag wat later en is het niet nodig om mij te haasten. De dagen beginnen wel op elkaar te lijken. Het enige wat ik in deze periode heb geleerd is koken (voornamelijk Nepalees eten). Ik had weinig kookervaring en inspiratie, maar deze vrije dagen hebben me de kans gegeven om mijn kookkunsten te ontwikkelen. Ik verblijf bij mijn kleine familie, bestaande uit mijn vader, moeder en broertje. Naar mijn idee een ideaal moment om weer in contact te komen met je familieleden. Persoonlijk realiseerde ik me dat ik niet veel aandacht aan ze besteedde en dat het familiegevoel ontbrak in mijn leven. Beetje bij beetje weet ik mijn dagen vruchtbaar en productief te organiseren. Ik begin de dag met meditatie en yoga. Ik zorg er ook voor dat ik gedurende de dag voldoende water drink. Enkele maanden geleden had ik boeken gekocht. En ik geniet veel van het lezen en ga er ook zeker mee door.

Het is een trieste situatie voor ons allemaal, want de hele wereld wordt geconfronteerd met een tragedie van het verlies van hun geliefden. We moeten ons echter niet laten verzwakken door deze momenten, maar proberen positief te blijven en liefde en geluk te verspreiden onder de mensen om ons heen. Laten we verbonden voelen met de mensen die hun naasten en geliefden zijn verloren als gevolg van COVID-19 en moge de zielen van de gestorvenen in vrede rusten.

Peace and Love,
Arzoo